مزاج شناسی

مزاج شناسی دقیق و علمی با طب سنتی میتواند بسیاری از بیماری های ما را درمان کند. اگر شخصی مزاج خود را به درستی بشناسد و سبک زندگی مطابق مزاج خود داشته باشد در بالاترین سطح سلامتی خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا