گیاهان دارویی

گیاهان دارویی آن دسته از گیاهان هستند که بخش دارویی آنها بر بخش غذایی غلبه دارد یعنی بیشتر حالت دوایی دارند و ترجیحا بهتر است فقط در حالت بیماری باید مصرف شوند.

دکمه بازگشت به بالا